Velkommen til HAKjoller Legal Services. Her kan du få juridisk rådgivning til konkurrencedygtige priser inden for erhvervsjura og formueret, især selskabsret, men også grundlæggende om bl a immaterialret, konkurrence-og markedsføringsret og ansættelsesret. Jeg opretter endvidere testamenter, ægtepagter, fuldmagter, ansættelsesaftaler og oprettelsesdokumenter til ApS og andre selskabsformer.

Derudover rådgives grænsegængere i Øresundsregionen om retsreglerne på begge sider af sundet. Har også kendskab til visse dele af udlændingeretten, så som familiesammenføring og forlængelse af green card ophold. 

Jeg bistår også geren advokater på begge sider af sundet med rådgivning om Danmarks og Sveriges retsregler, samt om fortolkning.